ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
روزه زن بار دار یا شیر ده
اگر زن باردار احتمال ضرر بدهد نباید روزه بگیرد [روزه زن بار دار یا شیر ده]
با سلام
\nهمسرم در ماه چهارم بارداری هست ایا گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان واجب است یا می تواند روزه نگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
در فرض سوال به تشخیص خودش اگر روزه برایش ضرر نداشته باشد باید روزه بگیرد. اما اگر احتمال ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد.
شرایط ضرر موجب افطار روزه [روزه زن بار دار یا شیر ده]
مادرانی که بچه اش را شیر می دهد، اگر ضرری متوجه خودش یا بچه اش شود روزه اش را افطار می کند؛ میزان این ضرر تا چه اندازه است که موجب افطار می گردد. و از کجا باید تشخیص داد.
پاسخ دهنده: معظم له
تشخیص مرض و یا ضرر بعهده خود مادر یا دکتر متخصص مورد وثوق است، که اگر بگوید روزه برای مادر و یا فرزندش ضرر دارد؛ می توانید افطار کند و برای هر روز یک مد طعام به عنوان کفاره افطار پرداخت کرده، بعداً قضای آن را بعد از ماه رمضان بگیرد؛ میزان ضرر که موجب افطار می شود، ضرری است که عرفاً قابل توجه باشد نه ضرر جزئی که قابل تحمل و جبران است.
روزه زنی که در صورت روزه شیر بچه اش را کفایت نمی کند [روزه زن بار دار یا شیر ده]
خانمی است که بچه دو ماهه دارد و چند وقتی پیش هم بچه اش شکمش خوب کار نمی کرده وقتی به دکتر رفته اند، گفته شده که بخاطر کم شیری و ضعف مادر است، که باید مادر بهتر تغذیه شود؛ حال سؤال این است که با توجه به احتمال ضعف و کمی شیر مادر روزه گرفتن برای این خانم چه صورت دارد؟ اگر روزه نگیرد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر روزه برای مادر یا برای بچه ضرر دارد نباید روزه بگیرد؛ باید برای هر روز 750 گرم گندم به فقیر بدهد.
کفاره روزه زنی باردار [روزه زن بار دار یا شیر ده]
اگر زن حامله نتواند روزه بگیرد باید روز یک مد طعام بدهد اگر تسامحاً وتساهلاً تا رمضان بعدی قضای آن را نگرفت آیا دوکفّاره واجب است یا یک کفّاره؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلی برای هر روز دو تامدّ طعام بدهد یکی به عنوان فدیه یکی به عنوان کفّاره.
روزه زنی که کودکش شیر دیگر دارد [روزه زن بار دار یا شیر ده]
اگر زنى شیرده عوض شیر خود به بچه اش شیر خشک یا شیر حیوانات بدهد یا زن دیگرى پیدا شود و به شیر دادن بچه حاضرشود آیا می تواند افطارکند و بچه را شیر دهد یا بچه را شیر خشک یا تحویل زن شیرده دیگرکند و روزه بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شیر خشک یا شیر حیوانات یا شیر زن دیگر به بچه ضرر نداشته باشد باید مادر احتیاطاً روزه بگیرد و به بچه اش شیر ندهد.
افطار زن باردار یا شیر ده به احتمال ضرر [روزه زن بار دار یا شیر ده]
اگر زن شیرده یا حامله احتمال ضرر براى خود یا فرزندش بدهد.بدون این که دکترى به افطارر روزه سفارش کرده باشد می تواند افطارکند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که خوف ضرر باشد باید افطاررکند.
گفته ی دکتر در ضرر داشتن شیر دادن [روزه زن بار دار یا شیر ده]
اگر دکترى به زن شیرده یا حامله بگوید که روزه برایش ضرر دارد اما خودش احتمال ضرر ندهد روزه اش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بداند که روزه براى او و فرزندش ضررى ندارد.روزه اش صحیح است.