۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
دیدار طلاب اعزامی از افغانستان با مرجعیت 15-12-1395
تعداد بازدید:171
تعداد بازدید:169
تعداد بازدید:262
تعداد بازدید:254
تعداد بازدید:148
تعداد بازدید:252
تعداد بازدید:243
تعداد بازدید:234
تعداد بازدید:236
تعداد بازدید:246
تعداد بازدید:157
تعداد بازدید:259