۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
بزرگداشت آیت الله محمدی بامیانی در دفتر قم03/10/1395
تعداد بازدید:311
تعداد بازدید:292
تعداد بازدید:309
تعداد بازدید:305
تعداد بازدید:315
تعداد بازدید:313
تعداد بازدید:285
تعداد بازدید:315
تعداد بازدید:300
تعداد بازدید:309
تعداد بازدید:280