۱۰ ذی القعده ۱۴۳۹-دو شنبه 01 اسد 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
تصاویر شخصی
تعداد بازدید:1902
تعداد بازدید:2301
تعداد بازدید:2802
تعداد بازدید:1973
تعداد بازدید:2176
تعداد بازدید:1795
تعداد بازدید:1709
تعداد بازدید:1495
تعداد بازدید:1572
تعداد بازدید:1487
تعداد بازدید:1778
تعداد بازدید:1714