۰۸ ذی القعده ۱۴۳۹-شنبه 30 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
دفتر اصفهان نیمه شعبان 2-3-95
تعداد بازدید:366
تعداد بازدید:384
تعداد بازدید:308
تعداد بازدید:371
تعداد بازدید:368
تعداد بازدید:373
تعداد بازدید:373
تعداد بازدید:373
تعداد بازدید:365
تعداد بازدید:371
تعداد بازدید:375
تعداد بازدید:349