۰۸ ذی القعده ۱۴۳۹-شنبه 30 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
دفتر اصفهان محفل اُنس با قرآن کریم 17-2-95
تعداد بازدید:388
تعداد بازدید:372
تعداد بازدید:359
تعداد بازدید:366
تعداد بازدید:371
تعداد بازدید:368
تعداد بازدید:363
تعداد بازدید:363
تعداد بازدید:355
تعداد بازدید:352
تعداد بازدید:352
تعداد بازدید:380