۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
ایام فاطمیه 1437 دفتر اصفهان
تعداد بازدید:409
تعداد بازدید:386
تعداد بازدید:395
تعداد بازدید:364
تعداد بازدید:416
تعداد بازدید:384
تعداد بازدید:366
تعداد بازدید:435
تعداد بازدید:384
تعداد بازدید:393
تعداد بازدید:394