۰۶ ذی القعده ۱۴۳۹-چهارشنبه 27 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
سفر به کابل
تعداد بازدید:1175
تعداد بازدید:1799
تعداد بازدید:1176
تعداد بازدید:1231
تعداد بازدید:1531
تعداد بازدید:1255
تعداد بازدید:1477
تعداد بازدید:1569
تعداد بازدید:1610
تعداد بازدید:1740
تعداد بازدید:1751
تعداد بازدید:1610