۰۸ ذی القعده ۱۴۳۹-شنبه 30 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
امتحانات 1390
تعداد بازدید:1575
تعداد بازدید:1764
تعداد بازدید:1520
تعداد بازدید:1294
تعداد بازدید:1346
تعداد بازدید:1142
تعداد بازدید:1358