۰۲ صفر ۱۴۳۹-دو شنبه 01 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
برگزاری دعای پرفیض ندبه و اقامه نماز عید سعید قربان
تصویر
محرم 1433
تعداد بازدید:974
تعداد بازدید:1024
تعداد بازدید:994
تعداد بازدید:898
تعداد بازدید:946
تعداد بازدید:907
تعداد بازدید:983
تعداد بازدید:963