۱۰ ذی القعده ۱۴۳۹-دو شنبه 01 اسد 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
عید فطر 143123 محتوا و 2 زیر گروه عید قربان 14311 محتوا و 0 زیر گروه
عبادت
تعداد بازدید:615
تعداد بازدید:593
تعداد بازدید:631
تعداد بازدید:544
تعداد بازدید:5305
تعداد بازدید:4804
تعداد بازدید:1823
تعداد بازدید:2253
تعداد بازدید:2657
تعداد بازدید:1704
تعداد بازدید:1603