۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
دیدار اعضای دفتراصفهان با معظم له و اعضای دفتر قم11-1-97
تعداد بازدید:30
تعداد بازدید:38
تعداد بازدید:35
تعداد بازدید:36
تعداد بازدید:35
تعداد بازدید:36
تعداد بازدید:31
تعداد بازدید:32
تعداد بازدید:28
تعداد بازدید:30
تعداد بازدید:32
تعداد بازدید:30