۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
نیمه شعبان 12-02-1397
تعداد بازدید:17
تعداد بازدید:18
تعداد بازدید:18
تعداد بازدید:16
تعداد بازدید:17
تعداد بازدید:19
تعداد بازدید:21
تعداد بازدید:19
تعداد بازدید:20
تعداد بازدید:21