۱۰ صفر ۱۴۴۰-شنبه 28 میزان 1397
انتخابات
برگذاری مراسم سوگواری دهه اول محرم 1440 دردفاتر معظم له
اقامه نماز عید سعید قربان 1439 شهر هرات
اقامه نماز عید قربان 1439 دردفتر مرکزی (قم)
تصویر
نماز جمعه بامیان 24-1-1397
تعداد بازدید:67
تعداد بازدید:66
تعداد بازدید:61
تعداد بازدید:63
تعداد بازدید:67
تعداد بازدید:70