۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
تجلیل از مقام زن17-12-96
تعداد بازدید:59
تعداد بازدید:57
تعداد بازدید:47
تعداد بازدید:48
تعداد بازدید:48
تعداد بازدید:53
تعداد بازدید:49
تعداد بازدید:45
تعداد بازدید:44
تعداد بازدید:49
تعداد بازدید:48
تعداد بازدید:46