۱۰ ذی القعده ۱۴۳۹-دو شنبه 01 اسد 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
نماز عید فطر ـ دفتر قم
تعداد بازدید:1475
تعداد بازدید:1619
تعداد بازدید:1514
تعداد بازدید:1378
تعداد بازدید:1440
تعداد بازدید:1404
تعداد بازدید:1454
تعداد بازدید:1391