۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
عید قربان 1438
تعداد بازدید:134
تعداد بازدید:128
تعداد بازدید:135
تعداد بازدید:123
تعداد بازدید:136
تعداد بازدید:132
تعداد بازدید:123
تعداد بازدید:124
تعداد بازدید:122
تعداد بازدید:122
تعداد بازدید:130
تعداد بازدید:126