۰۸ ذی القعده ۱۴۳۹-شنبه 30 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
1396-04-26
تعداد بازدید:119
تعداد بازدید:145
تعداد بازدید:137
تعداد بازدید:149
تعداد بازدید:145
تعداد بازدید:147
تعداد بازدید:132
تعداد بازدید:141
تعداد بازدید:144
تعداد بازدید:141
تعداد بازدید:141
تعداد بازدید:117