۰۲ صفر ۱۴۳۹-دو شنبه 01 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
برگزاری دعای پرفیض ندبه و اقامه نماز عید سعید قربان
تصویر
1396-04-26
تعداد بازدید:24
تعداد بازدید:22
تعداد بازدید:25
تعداد بازدید:23
تعداد بازدید:25
تعداد بازدید:24
تعداد بازدید:25
تعداد بازدید:23
تعداد بازدید:22
تعداد بازدید:21
تعداد بازدید:23
تعداد بازدید:24