۱۰ ذی القعده ۱۴۳۹-دو شنبه 01 اسد 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
عید فطر مصلی هرات
تعداد بازدید:1198
تعداد بازدید:1198
تعداد بازدید:1163
تعداد بازدید:1231
تعداد بازدید:1094
تعداد بازدید:1133
تعداد بازدید:1286
تعداد بازدید:1142
تعداد بازدید:1158
تعداد بازدید:1162
تعداد بازدید:1126
تعداد بازدید:1254