۰۸ ذی القعده ۱۴۳۹-شنبه 30 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
احیاء لیالی قدر در دفتر قم - رمضان 1438 هـ.ق
تعداد بازدید:143
تعداد بازدید:141
تعداد بازدید:142
تعداد بازدید:129
تعداد بازدید:126
تعداد بازدید:135
تعداد بازدید:133
تعداد بازدید:126
تعداد بازدید:136
تعداد بازدید:140