۰۳ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 24 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
فهرست
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محقق کابلی
اوقات شرعی به افق کابل   -   مختصات جغرافیایی: ۶۹٫۱۲ | ۳۴٫۱۳   -   رعایت 3 دقیقه احتیاط الزامی است
تیر
روز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نیمه شب
۱
۰۲:۵۹
۰۴:۴۲
۱۱:۵۵
۱۹:۰۸
۱۹:۲۹
۲۳:۰۴
۲
۰۳:۰۰
۰۴:۴۲
۱۱:۵۵
۱۹:۰۸
۱۹:۲۹
۲۳:۰۴
۳
۰۳:۰۰
۰۴:۴۳
۱۱:۵۶
۱۹:۰۹
۱۹:۲۹
۲۳:۰۴
۴
۰۳:۰۰
۰۴:۴۳
۱۱:۵۶
۱۹:۰۹
۱۹:۲۹
۲۳:۰۴
۵
۰۳:۰۰
۰۴:۴۳
۱۱:۵۶
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۵
۶
۰۳:۰۱
۰۴:۴۴
۱۱:۵۶
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۵
۷
۰۳:۰۱
۰۴:۴۴
۱۱:۵۷
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۵
۸
۰۳:۰۲
۰۴:۴۴
۱۱:۵۷
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۵
۹
۰۳:۰۲
۰۴:۴۵
۱۱:۵۷
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۶
۱۰
۰۳:۰۳
۰۴:۴۵
۱۱:۵۷
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۶
۱۱
۰۳:۰۳
۰۴:۴۵
۱۱:۵۷
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۶
۱۲
۰۳:۰۴
۰۴:۴۶
۱۱:۵۸
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۶
۱۳
۰۳:۰۴
۰۴:۴۶
۱۱:۵۸
۱۹:۰۹
۱۹:۳۰
۲۳:۰۷
۱۴
۰۳:۰۵
۰۴:۴۷
۱۱:۵۸
۱۹:۰۹
۱۹:۲۹
۲۳:۰۷
۱۵
۰۳:۰۵
۰۴:۴۷
۱۱:۵۸
۱۹:۰۹
۱۹:۲۹
۲۳:۰۷
۱۶
۰۳:۰۶
۰۴:۴۸
۱۱:۵۸
۱۹:۰۹
۱۹:۲۹
۲۳:۰۷
۱۷
۰۳:۰۷
۰۴:۴۸
۱۱:۵۸
۱۹:۰۸
۱۹:۲۹
۲۳:۰۸
۱۸
۰۳:۰۸
۰۴:۴۹
۱۱:۵۹
۱۹:۰۸
۱۹:۲۹
۲۳:۰۸
۱۹
۰۳:۰۸
۰۴:۴۹
۱۱:۵۹
۱۹:۰۸
۱۹:۲۸
۲۳:۰۸
۲۰
۰۳:۰۹
۰۴:۵۰
۱۱:۵۹
۱۹:۰۸
۱۹:۲۸
۲۳:۰۸
۲۱
۰۳:۱۰
۰۴:۵۰
۱۱:۵۹
۱۹:۰۷
۱۹:۲۸
۲۳:۰۹
۲۲
۰۳:۱۱
۰۴:۵۱
۱۱:۵۹
۱۹:۰۷
۱۹:۲۷
۲۳:۰۹
۲۳
۰۳:۱۲
۰۴:۵۲
۱۱:۵۹
۱۹:۰۷
۱۹:۲۷
۲۳:۰۹
۲۴
۰۳:۱۲
۰۴:۵۲
۱۱:۵۹
۱۹:۰۶
۱۹:۲۶
۲۳:۰۹
۲۵
۰۳:۱۳
۰۴:۵۳
۱۱:۵۹
۱۹:۰۶
۱۹:۲۶
۲۳:۱۰
۲۶
۰۳:۱۴
۰۴:۵۳
۱۲:۰۰
۱۹:۰۵
۱۹:۲۶
۲۳:۱۰
۲۷
۰۳:۱۵
۰۴:۵۴
۱۲:۰۰
۱۹:۰۵
۱۹:۲۵
۲۳:۱۰
۲۸
۰۳:۱۶
۰۴:۵۵
۱۲:۰۰
۱۹:۰۴
۱۹:۲۵
۲۳:۱۰
۲۹
۰۳:۱۷
۰۴:۵۵
۱۲:۰۰
۱۹:۰۴
۱۹:۲۴
۲۳:۱۰
۳۰
۰۳:۱۸
۰۴:۵۶
۱۲:۰۰
۱۹:۰۳
۱۹:۲۳
۲۳:۱۱
۳۱
۰۳:۱۹
۰۴:۵۷
۱۲:۰۰
۱۹:۰۳
۱۹:۲۳
۲۳:۱۱