مدرسه جامعة الاسلام
تصاویر از مدرسه علمیه ی جامعةالاسلام [مدرسه تحت اشراف و دفتر مرکزی ] حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(مد ظله العالی) در شهر کابل سال 1382

آدرس: مدرسه علمیه جامعة الاسلام ـ کابل ـ میدان شهید مزاری(ره)
اطلاعات تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد

نوشته شده توسط : مدیریت سایت
تاریخ انتشار:
1389-04-23